Disclamer

Cogas Tech B.V. besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De gegevens die via de website worden verstrekt, zijn in principe afkomstig van betrouwbare bronnen.

Toch kan Cogas Tech B.V. noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van gegevens voor welk gebruik dan ook garanderen. Gegevens worden zonder welke garantie dan ook verschaft. Aan de inhoud van de site kunnen tegenover Cogas Tech B.V. dan ook geen rechten worden ontleend.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte gegevens periodiek, zonder aankondiging, kunnen worden gewijzigd.

Cogas Tech B.V. is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte gegevens neemt.

Cogas Tech B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website van Cogas Tech B.V. of met de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Cogas Tech B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante gegevensdiensten.

Indien u denkt dat gegevens op deze internetsite onjuist zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden bij de webmaster.