E-boilers & warmtekrachtkoppeling

juni 2023

CogasTech Actueel

E-boilers & warmtekrachtkoppeling

juni 2023

Door de toename van weersafhankelijke energie uit wind en zon in combinatie met een beperkte netwerkcapaciteit worden wij steeds vaker geconfronteerd met periodes van een overschot en periodes van stroomtekorten op het elektriciteitsnet. Deze onbalans neemt dusdanige vormen aan dat de afschakeling van energieopwekkers om technische en/of economische redenen aan de orde van de dag zijn.

Dit voorjaar hebben wij bij verschillende glastuinbouwbedrijven projecten mogen realiseren met installaties en regeltechniek die netwerkbedrijven helpen in hun strijd tegen de onbalans op het elektriciteitsnet en waarbij de tuinder door slim energiemanagement juist zijn voordeel haalt uit de fluctuerende (soms zelfs negatieve) stroomprijzen.

Zo zijn er verschillende e-boilers geïnstalleerd. Om bij een overschot aan stroom het elektriciteitsnet te ontlasten biedt de inzet van e-boilers in een glastuinbouw omgeving steeds vaker uitkomst voor de netwerkbeheerders. Met deze snel opschakelbare groot vermogen elektrische verwarmingsketels wordt, de meestal groene, stroom omgezet in warmwater en als “groene warmte” in warmtebuffers opgeslagen voor gebruik op een later tijdstip.

De inzet van de e-boiler met de mogelijkheid van energieopslag, biedt de tuinders ook de mogelijkheid het afschakelen van eigen alternatieve energieopwekkers, door beperkte of steeds vaker voorkomende negatieve terugleververgoedingen, te voorkomen en de zelf opgewekte stroom om te zetten in “groene warmte opslag”.

Ook hebben wij onlangs enkele, in de glastuinbouw vertrouwde, warmtekrachtinstallaties geïnstalleerd die naast stroomproductie voor eigen gebruik ook bij stroomtekorten op het elektriciteitsnet snel en flexibel kunnen worden ingeschakeld voor stroomlevering aan het net. De vrijkomende restwarmte en CO2 worden hierbij, in tegenstelling tot gasgestookte elektriciteitscentrales, nuttig gebruikt voor het realiseren van een ideaal kasklimaat en daarmee een optimaal groeiproces van de planten. De mogelijkheid van warmteopslag in de op deze projecten aanwezige warmtebuffers, speelt hierbij een cruciale rol en maken de warmtekracht een flexibele en bedrijfszekere energieopwekker.

Bij CogasTech zijn we altijd op zoek naar innovatieve manieren om duurzame oplossingen te bieden aan de glastuinbouwsector. Wij zijn verheugd om samen te werken met vooruitstrevende kwekers en partners om een positieve impact te creëren op zowel economisch als milieuvlak.

Ben jij ook enthousiast over de nieuwste ontwikkelingen in de glastuinbouw?