Herbouwprojecten in Papenburg

februari 2023

CogasTech Actueel

Herbouwprojecten in Papenburg

februari 2023

In Papenburg zijn we momenteel druk bezig met de herbouw van een tweetal kassencomplexen. 🍅 Voor de tomatenkweker is de kas van 15.000m² inmiddels gereed en zijn wij begonnen met de aanleg van het verwarmingssysteem. De verdeelleidingen en menggroepen zijn reeds gelast en nu dus lekker bezig met spiralen lassen. 💥
 
🥒 Iets verderop wordt nog hard gewerkt aan de herbouw van 25.000m² kassen voor komkommerteelt, welke gefaseerd gebouwd wordt. De 1e afdeling is afgerond en daar worden de komkommerplanten al naar binnen gereden. Bij de 2e afdeling zijn we de verdeelleidingen aan het lassen en worden de spiralen al naar binnen gereden. De voorgeïsoleerde transportleidingen en het CO2 doseersysteem zijn al in een eerder stadium ingegraven.
 
Eind februari 2023 moeten beide bedrijven weer volledig in productie zijn. 💪