Plankgas voor gasloos – Wezenberg Groep

januari 2023

CogasTech Actueel

Plankgas voor gasloos – Wezenberg Groep

januari 2023

💚Met deze stap is de Wezenberg Groep 🚛 een nieuwe duurzame weg ingeslagen waarmee het gebruik van fossiele brandstoffen steeds verder wordt afgebouwd.

Zo worden, bij het Agrarisch Logistiek Centrum van de Wezenberg Groep, de vernieuwde krattenwasserij en de kantoren op een duurzame manier van warmte voorzien, waardoor op jaarbasis 170.000m³ aardgas wordt bespaard.

Door het toepassen van warmtepomptechnologie is het mogelijk, met de zelf opgewekte zonne-energie, de restwarmte van de verschillende koelcellen te oogsten en op te waarderen naar watertemperaturen geschikt voor de proces- en ruimteverwarming.

Omdat de warmtebronnen (restwarmte van koelcellen en elektra uit zonne-energie) niet permanent beschikbaar zijn en niet synchroon lopen met het afnamepatroon van de wasinstallatie en de kantoorverwarming, is de installatie voorzien van een tweetal warmtebuffers. Met deze restwarmtebuffer en proceswarmtebuffer, met een waterinhoud van respectievelijk 150m³ en 400m³, wordt een meerdaagse energieopslag gerealiseerd. Dit maakt een energiemanagement mogelijk die, qua aansturing van de warmtepomp in combinatie van het inzetten van de zelf opgewekte groene stroom, slim kan inspelen op de financiële voordelen van de onbalans op het elektriciteitsnet.

Een sterk staaltje tuinbouwtechniek, die door CogasTech, ook steeds meer wordt toegepast in de industriële omgeving.